Ochrona Państwa danych osobowych, prywatności, a także przestrzeganie Państwa praw do stanowienia o gromadzeniu, przetwarzaniu i rozprzestrzenianiu danych osobowych to najwyższe priorytety naszej firmy.

Postanowienia ogólne

 1. Administratorem Państwa danych osobowych ( do 25-05-2018 w świetle ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych) w odniesieniu do danych osobowych wprowadzonych przez Państwa w serwisie megaRTV.pl/AUTOdoktor.pl/MEGAmieszkanie.pl od dnia 25 maja 2018 roku w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej nazywanego RODO, jest Open Tax Sp. z o.o. sp. k. (NIP: 8992776729, REGON: 362907099) z siedzibą we Wrocławiu 52-339, ul. Połabian 91, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000584130, zwany dalej Administratorem.
 2. Administrator rejestruje i przetwarza dane pod adresem: ul. Krzemieniecka 17, 54-613 Wrocław i wyznaczył kontakt w sprawach związanych z Ochroną Danych Osobowych: opentax@opentax.pl, tel. 661 853 547.


Gromadzenie i przetwarzanie Państwa danych

 1. W celu realizacji zamówienia, potrzebne są nam Państwa dane:
  • Adres e-mail,
  • Imię i nazwisko,
  • Adres korespondencyjny,
  • Nr telefonu,
  • OPCJONALNIE - dane do faktury (Nazwa Firmy, NIP, adres firmy).
 2. Dane są przez nas rejestrowane i przekazywane firmom lub pośrednio mają do nich dostęp firmy, które współpracują z nami przy realizacji zamówienia oraz przy utrzymaniu naszych sklepów internetowych:
  • Dostawa produktów - DHL Parcel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Osmańskiej 2, 02 – 823 Warszawa.
   Dane przetwarzane są w celu realizacji usługi dostawy - elektroniczne nadanie przesyłki i przekazanie danych do systemu DHL oraz wydruk listu przewozowego, który wraz z paczką wędruje do klienta. Przekazywane dane: Imię, Nazwisko, Nazwa Firmy (w przypadku podania takiej informacji), adres, nr telefonu, adres e-mail.
   Dodatkowo przekazywany jest w formie papierowej protokół odbioru przesyłek zgodnie z drukiem DHL, który zawiera dane osobowe wymienione powyżej.
   DHL nie udostępnia, nie sprzedaje, nie przenosi ani w inny sposób nie przekazuje danych osobowych użytkowników stronom trzecim i nie będzie tego czynić w przyszłości, o ile nie jest to wymagane dla celów kontraktowych lub o ile Klient/Odbiorca przesyłki nie udzielił na to wyraźnej zgody. Zgodnie z https://www.dhlparcel.pl/pl/o-dhl/polityka-prywatnosci.html
  • Zarządzanie zamówieniem w systemie Baselinker.com - Sever - Sewer Skrzypiński, ul. Bonczyka 4/3, 51-138 Wrocław, NIP: 8951916211, dostawca usługi dostępnej pod adresem Baselinker.com, korzystanie i zabezpieczenie danych zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy współpracy i regulaminu, dostępny pod adresem: http://baselinker.com/regulamin/
  • Obsługa serwerów dla sklepów megaRTV.pl/AUTOdoktor.pl/MEGAmieszkanie.pl - OVH Sp. z o.o., ul. Szkocka 5 lok. 1 - 54-402 Wrocław - https://www.ovh.pl/ochrona-danych-osobowych/gdpr.xml, bezpieczeństwo danych: https://www.ovh.pl/ochrona-danych-osobowych/bezpieczenstwo.xml
  • W przypadku wystawienia faktury dostęp do przekazanych danych posiada również obsługujące nas biuro rachunkowe, obecnie:Biuro Rachunkowe Pimag Wanda Bomba, ul. Władysława Łokietka 4/2, 50-243 Wrocław.
 3. Przekazywanie Państwa danych nieupoważnionym osobom trzecim, które nie uczestniczą w realizacji zamówienia i nie są wymienione w punkcie wyżej jest całkowicie wykluczone.
 4. Administrator danych zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe tylko i wyłącznie zgodnie z uzyskana zgodą w trakcie składania zamówienia:
  • Złożenie zamówienia odbywa się tylko i wyłącznie po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych podanych w zamówieniu i w celu realizacji tego zamówienia oraz realizacji zwrotu lub Reklamacji.
  • W przypadku zapisania się do Newslettera Administrator ma możliwość raz na jakiś czas, nie częściej niż 1 raz w tygodniu, wysłać pocztą na podany przez Państwa adres e-mail różne informacje dotyczące promocji i produktów. Mogą Państwo w każdym momencie zażądać wyłączenia newslettera oraz usunięcia przekazanych nam danych osobowych. W tym celu prosimy o kontakt: sklep@opentax.pl, lub poprzez adres e-mail sklepu podany w kontakcie, lub poprzez formularz kontaktowy.
 5. Podane przez Państwa dane dodatkowo są przetwarzane w formie papierowej po wydruku zamówienia w celu przygotowania wysyłki i kontroli prawidłowości zaadresowania oraz przydzielenia etykiety przewozowej. Dane w takiej formie przetrzymywane są przez okres 24h, a następnie są niszczone w niszczarce.
 6. Dane osobowe w wersji elektronicznej przetwarzane są za pośrednictwem systemu informatycznego w architekturze rozproszonej, przy użyciu serwerów znajdującego się w jednym Centrów serwerowym OVH. Państwa dane przechowywane są na serwerach firmy: OVH Sp. z o.o., ul. Szkocka 5 lok. 1, 54-402 Wrocław, NIP: 8992520556, REGON: 933029040. Standardy bezpieczeństwa danych w OVH są stale aktualizowane i zgodne z najwyższymi normami bezpieczeństwa (więcej informacji: https://www.ovh.pl/ochrona-danych-osobowych/bezpieczenstwo.xml, https://www.ovh.pl/onas/certyfikacja.xml). Zastosowane środki ochrony danych zgodnie z informacją z OVH:
  • fizyczne zabezpieczenia uniemożliwiające dostęp nieupoważnionych osób do infrastruktur, na których przechowywane są dane klienta;
  • dyżury pracowników ochrony czuwających nad bezpieczeństwem fizycznym pomieszczeń OVH 24/7/7;
  • system zarządzania uprawnieniami ograniczający dostęp do pomieszczeń oraz danych tylko do osób, które muszą go mieć ze względu na pełnione funkcje i zakres obowiązków;
  • system fizycznego i/lub logicznego odizolowania usług poszczególnych klientów;
  • ścisłe procedury uwierzytelniania użytkowników i administratorów dzięki rygorystycznej polityce zarządzania hasłami oraz wdrożeniu weryfikacji dwuetapowej (przy użyciu YubiKey);
  • procedury i środki umożliwiające monitorowanie wszystkich operacji przeprowadzanych w systemie informacyjnym oraz raportowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku wystąpienia incydentów dotyczących danych klienta.
 7. Dane osobowe w wersji papierowej są przetwarzane w trakcie realizacji wysyłki (odszukanie towaru, pakowanie, przygotowanie wysyłki , kontrola danych odbiorcy), po wysłaniu są one niszczone w niszczarce w sposób uniemożliwiający ich odzyskanie.

Zaufanie dzięki wysokim standardom bezpieczeństwa

 1. Podczas transferu danych posługujemy się systemem bezpieczeństwa SSL (Secure Socket Layer) w połączeniu z 128 bitowym szyfrem. Technika ta gwarantuje najwyższe standardy bezpieczeństwa.
 2. Przechowywanie danych w systemach informatycznych własnych następuje tylko i wyłącznie w momencie, gdy kontrahent wymaga wystawienia Faktury VAT. Dane kontrahenta - firmy lub osoby fizycznej wprowadzane są do systemu księgowego OPTIMA umieszczonego na serwerze w ukrytym pokoju przy ul. Krzemienieckiej 17 we Wrocławiu bez dostępu z zewnątrz. dodatkowo dane są chronione maskowanym hasłem oraz hasłem do sieci, a obiekt jest monitorowany oraz posiada system Alarmowy z Grupą Interwencyjną.

Dane zbierane automatycznie

 1. Podczas korzystania przez Użytkownika ze Sklepu Internetowego automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, zainteresowania, wiek lub płeć Użytkownika. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies („ciasteczka”), system Google Analytics.
 2. Pliki cookies, o których mowa w pkt. 1, to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia Użytkownika podczas przeglądania strony internetowej Sklepu Internetowego.
  2.1. Pliki cookies zapamiętują preferencje Użytkownika, co umożliwia m.in.:a) podnoszenie jakości Usługi, b) poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych Towarów,c) tworzenie statystyk oglądalności,d) śledzenie preferencji Użytkownika,e) utrzymywania sesji zalogowanego Użytkownika.
  2.2. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu Użytkownika.
  2.3. Użytkownik może nie wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookies (blokowanie plików cookies), co w przyszłości uniemożliwi przechowywanie plików cookies w urządzeniu Użytkownika.
  2.4. Użytkownik, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies (zastosuje blokadę plików cookies) powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron internetowych. Proces wyrażania zgody na wykorzystywanie plików cookies różni się w zależności od używanej przez Użytkownika przeglądarki.
  2.5. Użytkownik, który chce usunąć dotychczasowe pliki cookies powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron internetowych lub usunąć pliki cookies ręcznie. Proces usuwania plików cookies różni się w zależności od używanej przez Użytkownika przeglądarki.
  2.6. Usługodawca uprzedza, że zablokowanie lub usunięcie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego, a w niektórych przypadkach uniemożliwić korzystanie z niektórych jego opcji.
 3. Google Analytics, o którym mowa w pkt. 1, to system analityki internetowej dający wgląd w ruch danych Sklepu Internetowego oraz danych demograficznych Użytkowników, stosowany w celu prowadzenia działań marketingowych.3.1. Użytkownik, który nie wyraża zgody na działanie systemu Google Analytics powinien zastosować blokadę plików cookies.

Przekazywanie Danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu
o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych,
zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Analizy internetowe

 • Google Analytics
  Nasza strona wykorzystuje Google Analytics, narzędzie do analiz internetowych Google Inc. („Google”). Google Analytics używa plików tekstowych cookies, zapisanych na twardym dysku komputera, do przeprowadzania analiz korzystania ze stron internetowych. Informacje generowane przez cookies są przekazywane na amerykański serwer Google i tam zapisywane. Dzięki aktywacji narzędzia IPAnonymisierung, adres IP w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej i państw, które wspólnie podpisały umowę o Europejskim Obszarze Gospodarczym jest skracany i dopiero w takiej formie przekazywany na serwer Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach cały adres IP jest przekazywany na serwer Google i tam skracany. Gromadzone dane są wykorzystywane do analizy zachowań konsumenckich na stronach internetowych i tworzenia raportów o tych zachowaniach. Informacje o adresie IP nie są łączone z innymi danymi o użytkowniku zebranymi przez Google. Przy pomocy ustawień przeglądarki można dezaktywować zapisywanie plików cookies. Należy pamiętać jednak, że w takim wypadku funkcje strony nie są w pełni wykorzystywane.
 • Ogłoszenia Google
  Nasza strona wykorzystuje narządzie Google Remarketing, serwis firmy Google służący do wyświetlania ogłoszeń w internecie. W trakcie odwiedzin na naszej stronie informacje o Państwa zwyczajach internetowych są gromadzone i zapisywane w anonimowej formie dzięki plikom cookies. Na bazie tych plików inni oferenci, w tym Google, wyświetlają reklamy w internecie. Możecie Państwo dezaktywować ten sposób korzystania z plików cookies, klikając na ten link: Google.
  Więcej informacje na temat technologii Google znajdziecie Państwo tutaj Ochrona danych osobowych Google.

Wgląd w Państwa dane osobowe

 1. W każdej chwili mają Państwo dostęp do swoich danych osobowych poprzez zalogowanie się loginem i hasłem na stronie megaRTV.pl/AUTOdoktor.pl/MEGAmieszkanie.pl Mają Państwo prawo do wglądu, zmiany i usunięcia tych danych. Jeśli zapomną Państwo swoje hasło, należy skorzystać ze specjalnej opcji.
 2. Mają Państwo prawo do uzyskania nieodpłatnej pisemnej informacji dotyczącej Państwa danych osobowych zapisanych w bazie firmy Open Tax sp. z o.o. sp. k. Po udzieleniu Państwu informacji możemy niezwłocznie wprowadzić niezbędne poprawki, blokady lub też usunąć Państwa dane, o ile jest to zgodny z obowiązującym prawem. W razie pytań dotyczących ochrony danych osobowych, prosimy o kontakt z nami.

Procedura w przypadku podejrzenia naruszenia zabezpieczeń zbioru danych osobowych

 1. Każdy, kto stwierdzi fakt nasuwający podejrzenie wystąpienia możliwości naruszenia bezpieczeństwa informacji zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Administratora Bezpieczeństwa Informacji
 2. Do czasu przybycia Administratora Bezpieczeństwa Informacji należy:
  • Niezwłocznie podjąć działanie w celu powstrzymania skutków naruszenia bezpieczeństwa.
  • Ustalić przyczynę naruszenia bezpieczeństwa.
  • Podjąć niezbędne działania w celu udokumentowania przypadku wystąpienia incydentu.
  • Nie opuszczać miejsca zdarzenia do czasu przybycia Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
 3. Administrator Bezpieczeństwa Informacji, po zapoznaniu się z sytuacją podejmuje niezbędne kroki w celu:
  • Wyjaśnienia incydentu
  • Ograniczeniu negatywnych skutków incydentu
  • Zapobieżenia pojawienia się podobnego incydentu w przyszłości
  • Zgłoszenia wystąpienia incydentu do odpowiednich organów ochrony prawnej, w sytuacji, gdy jest to wymagane dla danego incydentu przez przepisy prawa.

Kontakt do Administratora Danych:

opentax@opentax.pl, tel. 661 853 547

W przypadku wyrycia naruszenia Prawa lub wyżej wymienionych procedur prosimy o jak najszybszy kontakt: opentax@opentax.pl, tel. 661 853 547.

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podstawą skargi jest podejrzenie, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza obowiązujące przepisy prawa.